wersje językowe: Czech English Estonian Finnish French German Latvian Lithuanian Polish Romanian Russian Slovak Ukrainian
 

ZAPRASZAMY DO NASZEGO SKLEPU ONLINE
 
KATALOG PRODUKTÓW
NOWOŚĆ†!!! Sprawdzona Jakość‡
Firma ORVALDI wprowadza do całej swojej oferty nową… opcją™ jakoś›ci „High Quality”.
Orvaldi zgodnie z warunkami ubezpieczenia, wymieni, naprawi lub dokona kompensaty produktów Orvaldi oraz/lub podłą…czonych do nich urzą…dześ„ w wypadku zniszczenia w efekcie przepią™cia elektrycznego. Wszystkie podłą…czone urzą…dzenia muszą… spełniaą‡ wymagania standardu CE i byą‡ oznaczone znakiem CE.

Maksymalna łą…czna kompensowana kwota to 5000 Euro (pią™ą‡ tysią™cy Euro).
Witamy na stronie ORVALDI Power Protection Company.

 Firma powstała w 1987 roku, jako prekursor branży elektronicznej i komputerowej. Od począ…tku lat 90 XX wieku specjalizuje się™ w systemach zasilania awaryjnego. Pierwsze produkty UPS-ów bazowały na amerykańskiej technologii BEST POWER TECHNOLOGY wykorzystują…cej ferrorezonans magnetyczny. Konstrukcje są… tak niezawodne, że u wielu klientów pracują… do dnia dzisiejszego. Zaawansowane rozwią…zania systemów ORVALDI oparte na generatorach i zasilaczach dużej mocy nawet rzą™du 1 MW podtrzymują… cią…głość‡ zasilania w wielu bankach i zakładach przemysłowych. Zasilacze UPS ORVALDI dostą™pne są… również w modelach do powszechnego użytku biurowego i działania wszelkich urzą…dzeń„ domowych. Od 2012r oferujemy również Systemy Solarne wytwarzają…ce prą…d z paneli słonecznych.
 ORVALDI to marka zaawansowanych technologicznie urzą…dzeń„ UPS dla każdego, we wszechstronnych zastosowaniach od małych po wielkie.

Nowość prezentowana po raz pierwszy
na targach
2015

Zapraszamy odwiedzenia
naszego stoiska nr E51 w hali 12, na targach:
 
16-20 marca 2015, Hanower, Niemcy
             WYDARZENIA